Με την αφόρμηση αυτή, το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Σερρών, η Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Άννα
Παναγιώτου και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Σερρών, Ελένη Χειμαριού, ΣΕ ΠΕ02, Γεώργιος Καραβασίλης, ΣΕ ΠΕ03, Αθανάσιος Ταραμόπουλος ΣΕ ΠΕ04, ΣωφρονίαΜαραβελάκη ΣΕ ΠΕ06, Αικατερίνη Κούπανη, ΣΕ ΠΕ11 και Χρήστος Τριανταφύλλου, ΣΕ ΠΕ86, διοργανώνουν μία επιμορφωτική δράση με θέμα «Ενημέρωση και Υλοποίηση των οδηγιών του ΥΠΑΙΘΑ ως προς τη
λειτουργία των θεσμών της Ενταξιακής Εκπαίδευσης»,

2024.01.18 Επιμορφωτική δράση για την ενταξιακή εκπαίδευση_XHUOI_signed

ΑΦΙΣΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΕ-ΔιαφοροποιημένηΔιδασκαλία

2024.01.18 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2024.01.18 ΒεβαίωσηΣυμμετοχήςΕπιμόρφωσηΕιδΑγ2024 (1)

Μακράκη_ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 18-1-2024

Καραβασίλης_2024-01-18_Θεσμοί Ενταξιακής Εκπαίδευσης_ΔΔΕ Σερρών_Προς ανάρτηση

2024.01.18 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2024.01.18 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΠΕ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΕΠΕΚ Δ.Δ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 18-01-2024 ΣΕ/ΔΔΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΣΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ